فینگلیش Finglish از کجا اومده؟ تفاوت فینگلیش و پنگلیش!

فینگلیش واژه‌ای است که خیلی از افراد تصور می‌کنند ابداع ایرانی‌هاست. اما این تصور کاملا اشتباه است! تقریبا همه مردم تصور می‌کنند که Finglish یعنی نوشتن کلمات فارسی با خط انگلیسی، و بر همین اساس فکر می‌کنند که این واژه ساخته ایرانی‌هاست. در این نوشته توضیح خواهیم داد که واژه فینگلیش از ایران نیومده و اتفاقا از […]